Marka Tescili

Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim ?


  Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir. Türk Patent Enstitüsü'nde tescil müracaatları başvuru tarihine göre işlem görmekte olduğundan, koruma altına alınmamış marka, hak sahibi tarafından tanıtılmaya çalışıldığı dönemde, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.

  Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da ticaret unvanları’dır. Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 sayılı markaların korunması hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır.


Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler

Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite gibi vasfını gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
Ürünün şeklini içeren işaretler,
Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar.
Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.