Tescil Sonrası İşlemler

Marka Tescili Sonrası..!

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karsı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Marka tescilinin yayını ile anlaşılması gereken, idari işlemlerin son bulması ve markanın belgeye bağlanmasına karar verilmesi sonrası tescil ilanı aşamasıdır.

Markalar başvuruldukları tarihten itibaren 10 yıl süreyle tescilli olarak korunurlar.10 yıl sonunda yenileme işlemi yapılarak iletme yaşadığı sürece markanın  ömrü  uzatılır.

Ancak isletme sahipleri markalarını 5 yıl içinde kullanmalıdırlar. Markalar tescil edildikten sonra her türlü hukuki veya cezai talepte bulunulabilir. Marka tescil edilmesi sonrası sahibine, tek başına kullanma hakkı veren ve bu yönüyle üzerinde ekonomik olarak yararlanma hakkı sağlayan bir belgedir.

Aynı şekilde, marka belgesi hak sahibine başkalarının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların kullanılmasını önleme hakkı vermektedir.

Söz konusu önleme hakkı, ihtiyati tedbir istemli tecavüzün ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ürünler ve ürünlerin üretilmesine yarayan kalıp ve parçalara el konulmayı kapsayacak şekilde ceza davası açılması hakkını da vermektedir. Marka sahibi, tescil sonrasında markasını kullanır ve ticari şartların el verdiği ölçüde yaygınlaştırır. Bunun için firma içinde ve dışından kaynaklarını kullanır.

Piyasada (kendi pazarında) yaptığı çalışmaların dışında markasının bir benzerinin ortaya çıkmasını, özellikle benzer markanın Türk Patent Enstitüsündeki tescil gayretlerini tespit edip gerekli müdahaleleri yapmak ve  tescili   engellemek   durumundadır.

Bu işlemleri Patentin Marka izleme hizmetinden yararlanıp itiraz işlemlerini adınıza yapabiliriz. İşletmeler ihracat yapıyorlarsa veya ileride markalarını yurt dışında kullanmak veya kullandırmak (lisans vermek) istiyorlarsa markalarını yurt dışında da koruma altına almalıdırlar.

Markalar elle tutulmayan  gayri maddi bir mülk olmasına rağmen devir edilebilir, lisansla kullandırılabilir (kiralanabilir), veraset ile varislere aktarılabilir, haciz olunabilir ve rehin edilebilirler.

 

• Marka Takip ve İtiraz İşlemleri

Marka ya da başvuru sahibi tescil aşmasından sonrada markasının aynı ya da benzerinin tescil başvurusunda bulunulması ve her nasılsa tescil edilmesi tehlikesi altında olabilir. Bu nedenle tescil başvurusu yapılmış bir marka başvurusunun , kendi markası ile ayniyet ya da benzerlik taşıdığına inanan marka sahibinin diğer marka başvurusuna  itiraz etmesi gerekmektedir. Aksi durumda kendi marka ile aynı ya da benzer başka bir markanın  tescil edilmesi riski bulunmaktadır.

Bu durum Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunulan tüm markaların takibini gerektirmektedir. Firmamız markanızın tescil sonrası korunması amacıyla Marka Takip ve İtiraz işlemlerini yerine getirmektedir.Bu konu ile ilgili olarak detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

• Unvan , Adres ya da Nev’i Değişiklikleri

Başvuru sahibi hakkında unvan , adres ya da nev’i değişikliklerinin ortaya çıkması halinde değişikliğin Türk Patent Enstitüsüne kaydı gerekmektedir.

Değişiklik işlemleri Değişiklik Talep Formunun tarafımıza e-posta  , ya da faks olarak  ulaştırması suretiyle firmamız aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

• Lisans ve Devir İşlemleri

Marka sahibi markasındaki mal ve hizmetlerden bazılarını ya da tamamının kullanma hakkını ( Lisans ) üçüncü şahıslara verebilir. Lisans verilebilmesi için lisans sözleşmesinin hazırlanması  , noterden onayı ve lisans işlemlerinin Türk Patent Enstitüsüne kaydı gerekmektedir.

Ayrıca marka sahipliğinin devir , kısmi devir , birleşme , miras yolu ile intikal ya da markanın cebri icra yoluyla satılması sebepleriyle değişmesi halinde mevcut devir işlemlerinin Türk Patent Enstitüsüne kaydı gerekmektedir.

Lisans ve Devir  işlemleri Lisans ve Devir Talep Formunun tarafımıza e-posta  , ya da faks olarak  ulaştırması suretiyle firmamız aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

• Rehin Teminat İşlemleri

Tescilli marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilirve teminat olarak gösterilebilir. Bu halde bir rehin ve teminat sözleşmesinin hazırlanması ve Türk Patent Enstitüsüne kaydı gerekmektedir.

Rehin ve Teminat işlemleri Rehin ve Teminat Talep Formunun tarafımıza e-posta  , ya da faks olarak  ulaştırması suretiyle firmamız aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.