Köşe Yazıları  › Marka ve Reklâm Tutumu

 

Marka ve Reklâm Tutumu 
İsterseniz literatürdeki markanın anlamından başlayalım. Marka; mal veya hizmetlerin diğer mal veya hizmetlerden ayıran işaret veya işaretlere denir.
Şöyle de diyebiliriz; marka olmadan ürün bir maldır, fonksiyoneldir. Marka olduğunda kimlik ve ruh kazanır. Buda üçüncü şahıslara; Beklentilerinin karşılanacağına dair verilen sözdür. Bu sözü bir marka ismi ve logo temsil eder. Bu beklentileri karşılamak için markayı üçüncü şahısların algısına açan sürede; iyi organize etmek ve yönetmek gerekir.
Tabiî ki bu organizasyonu sağlıklı bir şekilde yönetmek; o markanın sağlam hukuki temeller üzerinde oturtulmasıyla mümkündür. Bunun için ürün ve hizmetlerin marka tescilinin veya patentinin alınmasıyla mümkündür. Bilmeliyiz ki ürün ve hizmet; emek ve sermayenin bileşenlerinden meydana gelir. Bunu korumanın yolu da markayı hukuki zemin üzerine oturtarak başkalarının emek hırsızlığı yapmasını engellemektir. Bundan sonra geriye kalan markamızın katma değerini yükseltmektir.
Ürünün karakteristik bir marka olma aşamasına gelmesi de; ürün ile markanın birbiriyle örtüşmesi gerektiği kadar; ürünün üçüncü şahıslara iletilmesini sağlayan satış organizasyon ekibi ve profesyonel yöneticiler gerekmektedir. Sonuçta yukarıda anlattıklarımızın her biri bir makinenin dişlileri gibi çalışmalıdır.
Markayı yönetmek ve markayı geniş kitlelere iletmek ayrı bir reklâm konusu olup Ar-Ge çalışması gerektirir. Toplumun yapısı, psikolojisi ve sosyolojisini iyi analiz edip; markaya pekiştirmek gerekmektedir.
Ne yazık ki ülkemizde böyle bir organizasyonu yönetmede başarılı marka sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir.
Unutmamalıyız ki gelişmiş ülkeler birbirlerini alt etmede topa tüfeğe başvurmadan önce; dünya çapında katma değerli markalar yaratarak ve yaygınlaştırarak başarı elde etmişlerdir.
 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.