Makaleler  › Rekabet İçin Kalite...

  1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.

Bugünün dünyası artık çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da  ancak, kuruluşlarda,   tasarım  aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

ISO 9001:2000,  sistemin iyileştirilmesini öngörür. Bu iyileştirme prosesleri; iş gücünü, yönetimi ve kısacası kaliteyi etkileyen her şeyi kapsar. Standardın amacı; hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi önlemektir. ISO 9001:2000 belgesini alabilmeniz için; standardın şartlarını sağlayan dokümante edilmiş bir kalite yönetim sistemine sahip olmalı ve bu kalite yönetim sistemini dokümante edildiği gibi uygulamalısınız.

Kalite Yönetim belgesi standardı; bir kuruluşun müşteri şartları ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi için şartları kapsar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri kuruluşun müşteri odaklı, güvenilir ürün/hizmet verdiğinin kanıtıdır. Kuruluşun uluslararası standartlarda ürün/hizmet verdiğinin kabul görmüş açık bir delili niteliğindedir. Burada ürün terimi müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır. Her ne kadar iso belgesi standardı içerisinde ürün terimi geçse de kuruluş müşterisine hizmet sunuyorsa bu hizmet olarak ta algılanabilir.

 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi´ni özel ve kamu sektöründe her türlü kuruluş kurabilir.

Üretim, hizmet, yazılım ve donanım sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Örneğin, dış ticaret pazarlama firmaları, hastaneler, belediyeler, üretim yapan işletmeler, oteller, restoranlar…. ISO 9001:2000 uygulanabilmesi için firmanın sektörü önemli değildir. ISO 9001:2000, kuruluşun ne üzerine çalışıp çalışmadığına değil yönetim sistemine odaklanır. Ayrıca işletmenin büyüklüğü veya küçüklüğü, kaç kişinin çalıştığı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamına girer

 Bu bağlamda ISO 9001:2000 işletmenin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlıyor. Bu standardı yakaladıktan sonra kalitede geliştirmeleri sağlamak daha kolay bir hal alıyor.

 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir.

1- Müşteri odaklılık
2- Liderlik
3- İnsanların katılımı
4- Süreç yaklaşım
5- Yönetimin sistem yaklaşımı
6- Sürekli iyileştirme
7- Karar mekanizmasına gerçekçi yaklaşım
8- Tedarikçilerle karşılıklı yararlı ilişkiler

Bu ilkeler kapsamında, belirli bir organizasyonun faaliyetlerini yönetebilme kapasitesinden başlayarak ilgili süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sistematik ve organik bir biçimde tanımlamayı ve kontrol etmeyi kapsayan “Kalite Yönetiminde Süreç Yaklaşımı” çok özel bir önem taşımaktadır.

 ISO 9001’ İN KURULUŞA YARARLARI

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması, karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, rekabette üstünlüğü,
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması, müşteri şikayetlerinin azalması,                                                    
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması, dolayısıyla maliyetin azalması,                                
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi,  iadelerin azalması,
Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşullarının sağlanması,
Faaliyet ve zamandan tasarruf,
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

MÜŞTERİLERE YARARLARI;

Müşterilerin bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen kaliteye sahip ürün ve hizmetleri satın almaları,
Müşterilerin, birbirleriyle rekabet eden üreticiler arasında tercih yapabilmek için nesnel bir araca sahip olmaları,
Kuruluşun ürünlerine olan müşteri güveninin daha da artması.

ISO 9001:2000

ÇALIŞANLARA YARARLARI;

Belge haline getirilmiş yönetim sistemine göre kendi işlerini ve amaçlarını daha iyi kavramaları,
Daha verimli bir yönetim sisteminde çalıştıklarından ve kendilerinden ne istendiğini bildiklerinden, daha az stresli bir ortamda, daha mutlu çalışmaları,
İşe yeni başlayan personelin, tüm gerekli açıklamalar yazılı olduğu için, işini daha çabuk öğrenmesi.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.