Makaleler  › Yurtdışı Marka Tescili

     Marka tescilinin önemini artık bilmeyen kalmadı, markalaşmanın en önemli kısmı tescilli bir markaya sahip olmak ve bu markaya yatırım yapmaktan geçmektedir.

Ancak bir ülkede tescili yapılmış bir marka ancak o ülkenin sınırları içinde korunur. Sınırları aşan piyasa düzeni içinde marka korumasının yalnızca ülkelerin sınırları içinde kalması yetersiz kalmıştır.

Firmaların dünya pazarlarındaki yerlerini sağlamlaştırabilmek için sadece yurt içindeki rakipleriyle değil, yurt dışındaki rakipleriyle de rekabet etmeleri gerekmektedir.

Özellikle firmaların ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını mutlaka tescil ettirmeleri gerekir. Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve türk malı imajının oluşturulması yurtdışı marka tesciliyle sağlanabilmektedir.

Markaların uluslar arası tesciline ilişkin en önemli düzenleme Madrid Protokolüdür. Türkiye'de 1 Ocak 1999 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan bu protokolle Wıpo-Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na yapılan tek bir başvuru ve tek bir dil ile protokole üye 66 ülkede birden aynı anda başvuru yapabilme kolaylığı sağlanmıştır.

Madrid protokolü çerçevesinde başvuru yapabilmek için ön şart menşe ülkede tescilli veya tescil için müracaat yapılmış bir markanın mevcut olmasıdır. Türkiye’de tescilli markası olmayan şirket veya şahıslar direkt olarak herhangi bir ülkede marka tescili yaptırabilirler ancak bu müracaatta Madrid protokolünü kullanamazlar. Tek tek ilgili ülkedeki vekiller vasıtasıyla müracaat yapmak zorundadırlar.

Uluslarası marka tesciliyle ilgili bir diğer düzenleme OHIM kapsamında yapılan AB Topluluk markası başvurularıdır. Avrupa Topluluk markası başvurularında herhangi bir menşei ülke için tescil müracaatı yapılmış olması ön koşulu aranmamaktadır.

 Buna rağmen, tescilin yayını aşamasında herhangi bir Avrupa ülkesinden gelebilecek olumsuz bir karar, AB üyesi diğer tüm ülkeler için bağlayıcı nitelikte olmaktadır.

Sonuçta hangi yöntemle olursa olsun Türk markalarının yurtdışı pazarlara girerek uluslararası marka olabilmeleri ancak yurtdışı korumalarının yapılmasıyla sağlanabilmektedir.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.