Marka Haberleri  › Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; Rekor Kırdık...

Başbakan ERDOĞAN: Son 5 Yılda Patent Başvurularındaki Artış İle Rekor Kırdık

14.02.2008
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) 2007 Yılı Ödül Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, başvuru sayısının artması kadar, patentli buluşların ticarileştirilmesine de önem verdiklerini belirterek,'Bunun için Patent Değerlendirme Ajansı'nı kuruyoruz. Patent sahipleriyle sanayiciyi bir araya getirerek, buluşların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak, sınai mülkiyet haklarının değerlendirilmesini ve bu hakların ekonomik karşılığında yine bu ajans belirleyecek’ dedi.

Başbakan Erdoğan konuşmasında ‘Patent artışlarında dünya ortalaması yüzde 5’in altında iken, son 5 yılda ülkemizde artış oranı yüzde 50’ye ve nihayet yüzde 80’lere ulaştı bu bir dünya rekorudur’ diyerek başvurulardaki artışa dikkat çekti.
Başbakan Erdoğan, ister büyük ister küçük olsun, elde edilen başarılar neticesinde takdir edilmeyi beklemenin insanın doğasında olduğunu dile getirdi. Yeni ve daha büyük başarılar için takdir edilmenin, teşvik edilmenin ve ödüllendirilmenin motive edici bir unsur olduğunu ifade eden Erdoğan, marifetin iltifata tabii olduğunu ama iltifat ederken marifeti de korumanın ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Bunun için marka ve tasarım sahiplerinin emekle ürettikleri yeniliklerin korunmasına, sınai mülkiyet haklarının korunmasına büyük önem verdiklerine işaret eden Erdoğan, ''Bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. Hakkı ve hukuku korumak adalet ve kalkınmanın temelidir'' dedi.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin, bir yandan sınai mülkiyete ilişkin hakların daha bir dikkatle gözetilmesini, diğer yandan da farklılık ve yeniliklerin tespitini zorunlu kıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
''Son dönemde, her konuda, Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırarken, yeni buluşlar, özgün tasarımlar, güçlü markalarla bu alanda da büyük bir atılım içerisine girdik. Bu, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme sürecinin sağlam temeller üzerinde devam etmesini sağlayacak önemli bir gelişmedir. Esasen günümüzde ekonomik değer sanayi toplumundan farklı olarak, fiziki varlıklardan çok fikri sermaye ile ifade ediliyor. Bu da patent, marka ve tasarımları kapsayan, sınai mülkiyet haklarını ülkelerin fikri hazineleri haline getiriyor. Öyle ki, artık, sınai mülkiyet hakları uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ve geniş ilişkiler ağı, bu konuda bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Önemli olan marka üretimine odaklanmak, uluslararası rekabette bir adım öne geçebilecek markaları üretebilmektir. Günümüzde markalaşma her alanda büyük önem taşıyor. Turizmde, ticarette, sanayide, kültür, sanatta markalaşabilmek ve markalaşabildiğiniz nispette de yeni ve cazip markalar üretebildiğimiz oranda rekabet gücümüz de artacaktır.''

''Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Kaynağı''

Başbakan Erdoğan, günümüzde dünyada söz sahibi olmanın en önemli yollarından birinin araştırma-geliştirme (AR-GE) ve inovasyon olduğuna dikkati çekerek, ''Başkalarının geliştirdiği bilim ve teknolojiyi kullanarak, ancak bilgi tüketicisi bir toplum olunabilir. Bu yüzden AR-GE çalışmalarını desteklemeyi, hükümet politikası haline getirdik'' dedi.

Araştırma projelerine Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynağını ayırdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de 2002 yılında GSMH'nin binde 6'sı AR-GE'ye ayrılırken, bu oranın bugün yüzde bire yükseldiğini bildirdi. Amaçlarının bu oranı 2013 yılında yüzde 2'ye çıkarmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, GSMH'nın 2013 yılında 800 milyar dolar olması öngörüldüğü takdirde, 16 milyar dolarlık AR-GE yatırımının yapılacağının düşünülebileceğini söyledi.

Erdoğan, sonuçlarının gelecekte alınacağı bu yatırımların bazen 1'e 10, bazen 1'e 40, bazen de çok daha fazlasını kazandıracağını, ancak mutlaka kazandıracağını ifade etti. Yine bu dönemde kamunun yanı sıra özel sektörün de AR-GE'ye daha fazla kaynak ayırmaya başladığını anlatan Erdoğan, bundan dolayı özel sektöre teşekkür etti.

TBMM'de görüşülmekte olan AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile özel sektörün bu konudaki çalışmalarının önünün açılacağını da belirten Erdoğan, araştırmacı sayısında 2010 yılı hedefi olan 40 bin sayısının geçen yıllarda çoktan geride bırakıldığını anımsattı. Bu kanunun uygulanmaya başlamasıyla, söz konusu alanda yepyeni bir dönemin başlayacağına inandığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Biz hükümete geldikten sonra yaptığımız tüm bu çalışmalar, aslında stratejik bir tercihtir. Bu tercihin ne kadar isabetli olduğunu bugün hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz. AR-GE ve inovasyon yoluyla elde edilen yenilikler, büyük emek ve masraflar gerektiriyor. Fikri ve ekonomik maliyeti bu denli yüksek değerleri ancak patentle, sınai mülkiyetle koruyabiliriz.
Hükümet olarak; patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarına özel önem veriyoruz. Bu çerçevede Türk Patent Enstitüsü'nü yeniden yapılandırdık. Sınai mülkiyet alanında tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını başlattık. Artık her platformda sınai mülkiyet hakları konuluşuyor. Hatta televizyonlarda bununla ilgili yarışmalar düzenleniyor.''

''Tasarım Başvurularında Avrupa'da İlk Üçteyiz''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Patent Enstitüsü ile TÜBİTAK arasında patent başvurularının değerlendirilmesi konusunda işbirliği gerçekleştirildiğini de belirterek, geliştirilen bu sistemin başarıyla işlediğini anlattı.
''Artık bu alanda ülkemizin potansiyeli harekete geçmiştir'' diyen Erdoğan, geçen yıl 72 bin civarında marka başvurusu ile Türkiye'nin Avrupa'da ilk üç ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Sanayici ve iş adamlarının artık başkaları için fason çalışmak yerine, kendi markalarıyla dünyaya açıldığını vurgulayan Erdoğan, ''Tasarım başvurularında Avrupa'da ilk üçteyiz. Artık tasarımcılarımız tasarım Nobel'lerini alıyor. Patent artışlarında dünya ortalaması yüzde 5'in altında iken, son 5 yılda ülkemizde artış oranı önce yüzde 50'ye ve nihayet yüzde 80'lere ulaştı. Bu da bir dünya rekorudur'' dedi.

Başvuru sayılarındaki artışın, AR-GE alanındaki yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, hükümet olarak daha da ileri seviyelere ulaşmanın gayreti içinde olacaklarını söyledi. Hükümet olarak eylem planında yer aldığı üzere, Türkiye'deki hukuki ve idari alt yapıyı güçlendirecek projeleri bu yıl içerisinde kesinlikle gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, tüm sınai mülkiyet mevzuatını revize ettiklerini, mevcut bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnameleri de kanuna dönüştüreceklerini bildirdi.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.