Uzmanlarımızla Marka Bulma!  › Gerekli Belgeler

Marka Ön Araştırma ve Tescil Başvurusu

1- Tescil edilecek markanın varsa logosu, yazı karakteri, amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
2- Vekaletname
3- Bireysel Başvuru ise Ad Soyad, TC kimlik numarası
4- Kurumsal Başvuru ise Firma unvanı, Vergi dairesi, Vergi numarası
5- Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)

Marka Yenileme İşlemi 

1- Marka Tescil Belge Aslı
2- Vekaletname
3- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi

1- Marka Tescil Belge Aslı
2- Vekaletname
3- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

1- Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
2- Marka tescil belgesi aslı
3- Vekaletname (noter tasdikli)
4- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

1- Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
2- Marka tescil belgesi aslı
3- Vekaletname

Veraset ve İntikal İşlemi

1- Mahkeme kararı
2- Marka tescil belgesi
3- Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)
4- Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescilli Markaların Takibi

1- Vekaletname

İtiraz İşlemi

1- Vekaletname

Yurtdışı Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

1- Faaliyet Belgesi
2- Vekaletname
3- Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı)

İlgili Açıklamalar...

Marka sahibi ve adresi: Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, açık adresi

Marka Örneği: Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği. Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi (marka sınıf seçimi): Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.