Marka Stratejileri  › Marka Tescili Sonrası..!

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karsı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Marka tescilinin yayını ile anlaşılması gereken, idari işlemlerin son bulması ve markanın belgeye bağlanmasına karar verilmesi sonrası tescil ilanı aşamasıdır.
Markalar başvuruldukları tarihten itibaren 10 yıl süreyle tescilli olarak korunurlar.10 yıl sonunda yenileme işlemi yapılarak iletme yaşadığı sürece markanın  ömrü  uzatılır.
Ancak isletme sahipleri markalarını 5 yıl içinde kullanmalıdırlar. Markalar tescil edildikten sonra her türlü hukuki veya cezai talepte bulunulabilir. Marka tescil edilmesi sonrası sahibine, tek başına kullanma hakkı veren ve bu yönüyle üzerinde ekonomik olarak yararlanma hakkı sağlayan bir belgedir.
Aynı şekilde, marka belgesi hak sahibine başkalarının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların kullanılmasını önleme hakkı vermektedir.
Söz konusu önleme hakkı, ihtiyati tedbir istemli tecavüzün ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ürünler ve ürünlerin üretilmesine yarayan kalıp ve parçalara el konulmayı kapsayacak şekilde ceza davası açılması hakkını da vermektedir. Marka sahibi, tescil sonrasında markasını kullanır ve ticari şartların el verdiği ölçüde yaygınlaştırır. Bunun için firma içinde ve dışından kaynaklarını kullanır.
Piyasada (kendi pazarında) yaptığı çalışmaların dışında markasının bir benzerinin ortaya çıkmasını, özellikle benzer markanın Türk Patent Enstitüsündeki tescil gayretlerini tespit edip gerekli müdahaleleri yapmak ve  tescili   engellemek   durumundadır.
Bu işlemleri Patentin Marka izleme hizmetinden yararlanıp itiraz işlemlerini adınıza yapabiliriz. İşletmeler ihracat yapıyorlarsa veya ileride markalarını yurt dışında kullanmak veya kullandırmak (lisans vermek) istiyorlarsa markalarını yurt dışında da koruma altına almalıdırlar.
Markalar elle tutulmayan  gayri maddi bir mülk olmasına rağmen devir edilebilir, lisansla kullandırılabilir (kiralanabilir), veraset ile varislere aktarılabilir, haciz olunabilir ve rehin edilebilirler.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.