Marka Stratejileri  › Marka Nasıl Oluşur?

Değişik toplumlarda farklı kesimler arasında düşünce özgürlüklerinin yaşandığı bir dönemde herkesin marka yönünde ortak bir görüşü vardır. Bugün eğitimli eğitimsiz bireylerin veya sokaktaki insanların marka hakkında değişik tanımlar yapması muhtemeldir. Ancak markanın nasıl olacağı konusunda rivayetler muhteliftir. Bu yüzden markanın nasıl olması gerektiği en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en güçlü markalarını oluşturan süreçler ve koşullar, daha sonra marka olmak isteyenlerinkiyle aynı değildir. En güçlü markaların oluşma zamanı ile günümüzün markalarının oluşma zamanı arasında derin farklılıklar vardır. En basit örneği dünyanın en güçlü markaları rekabetin yoğun olmadığı bir zamanda büyüyüp gelişmişler. Günümüzde ise aynı sektörde rakip markaların çok olması nedeniyle yoğun bir rekabet ortamı vardır. Öyleyse günümüzün markalar arenasında marka olabilmek için yeni yol ve yöntemler bulup geliştirmek gerekiyor.

İlk önce marka tanımına değinildiğinde “Marka nedir ?” sorusuna bir kuruluşun mal veya hizmetlerini diğer kuruluşların mal veya hizmetlerinden farklı kılan, ayırt eden işarete marka denir. Peki bu işaret nedir ne olmalıdır neler marka olmalıdır diye sorulduğunda ise en geniş tarif marka kanununda da belirtildiği gibi “ Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan sözcükler, kişi adları, harfler, şekiller, sayılar, çizimler, görüntülenebilen ya da baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarete marka denir.” Bu tanımda markanın nasıl olması gerektiği konusu belirtildiğine göre her türlü işaret, sözcük veya şekil marka olabilir.

Peki marka neden önemlidir, firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarında güçlü ve devamlı olabilmeleri markalarını ön plana çıkarmalarıyla alakalıdır. Ekonomik pazarda sağlam bir yer edinmenin en önemli püf noktası markadır. Durum böyle iken global dünyada marka, ister istemez önemini korur ve yoğun bir rekabet koşulları içerisinde önemli olmaya devam edecektir.

Marka sahibi, kuruluşun neleri kendisine hedef aldığı, hangi kitleyi ve kimleri hedef aldığı hususunda titiz davranması gerekiyor. Marka sahibinin markayı oluşturmaya karar verdiği bu süreçler markaya verdiği değere göre değişkenlik gösterir. İlk yapılması gereken kuruluşun stratejilerini ve hedeflerini belirlerken kullanacağı markanın hangi kitleye hitap edeceğini, hedef kitle tarafından ne derece algılandığı ve kitleler üzerindeki etkisini iyi bir şekilde analiz etmelidir. Markasını değişik kanallar ile duyurmalı ve markası ile hitap edeceği insanlara marka imajını koruma konusunda duyurular yapmalıdır. Örneğin reklamlar, sponsorluklar, marka haklarını koruma yönünde yaptığı faaliyetlerdir.

Markayı oluştururken en önemli nitelik markanın kaliteli olması ve  bu kalitenin devamlılığını korumasıdır. Markalı ürünün çeşitli unsurlardan destek alması markayı güçlendirir. Sonuç olarak da ulaşılmak istenen hedef kitlenin de güvenini oluşturmakla birlikte marka seçiciliği temsil etmektedir. Marka sahibi, markasının özelliklerini tüketiciye yansıtırken özellikle kalite ve tüketici kitlenin doygunluğunu ön planda tutmalıdır. Bu da;  marka nasıl olur sorusuna en güzel cevap olmaktadır.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.