Önemli Bilgi ve Belgeler  › Marka Çeşitleri

 

MARKA ÇEŞİTLERİ

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:                                                                                                                           

a) Ticaret markaları

b) Hizmet markaları

c) Garanti markaları

e) Ortak Markalar

 • Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.

Ticaret Markaları

 • Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

Hizmet Markaları

 • Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restorantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

Garanti Markaları

 • Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

Ortak Markalar

 • Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka Tescili için Gerekli Belgeler

Marka ön araştırma ve tescil başvurusu

 1. Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
 2. Vekaletname.
 3. Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )

Marka Yenileme İşlemi

 1. Marka Tescil Belge Aslı
 2. Vekaletname.
 3. Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi

 1. Marka Tescil Belge Aslı
 2. Vekaletname.
 3. Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

 1. Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
 2. Marka tescil belgesi aslı
 3. Vekaletname.
 4. Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

 1. Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
 2. Marka tescil belgesi aslı
 3. Vekaletname.

Veraset ve intikal

 1. Mahkeme kararı
 2. Marka tescil belgesi
 3. Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
 4. Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescilli Markaların Takibi

 1. Vekaletname.

İtiraz İşlemi

 1. Vekaletname.

Yurtdışı Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

 1. Faaliyet Belgesi
 2. Vekaletname.
 3. Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.)

Form Bilgilerinin Genel İçeriği

Marka sahibi ve adresi

Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, açık adresi

Faaliyet Belgesi

Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge,Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi yada Esnaf Sicili'nden alınabilir.

Marka örneği

Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.

Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi ( marka sınıf seçimi )

Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Özel Vekaletname

İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.

Marka tescilini kimler yapabilir?

Marka tescilini marka sahibinin bizzat kendisi veya Türk Patent Enstitüsünden yetkilendirilmiş Marka vekilleri yapabilir. Bu nedenle marka tescili yapmak isteyen kişi yada kuruluşlara vekil belgeleri olup olmadığı sorulmalıdır.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.