Önemli Bilgi ve Belgeler  › Marka tescil işlemleri ile ilgili prosedür.

 MARKANIZI KÜÇÜMSEMEYİNİZ.

MARKA OLARAK FİRMANIZI NESİLLER BOYU TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN TESCİL SÜRECİNİ VE ÖNEMİNİ DİKKATLE OKUMANIZI, İŞİNİZİ EHLİNE TESLİM ETMENİZİ ÖNERİRİZ.

Marka, firmanızın müşterinize sunduğunuz mal ve hizmetlerinize verdiğiniz isimdir. Müşteriniz ürünlerinizi markanızla tanır, markanıza güvenerek satın alma kararını verir.

Markalaşmak, uzun ve sonu gelmeyen bir süreçtir. Kesintiye uğrarsa firmanızın mal ve hizmet kalitesi aksamış demektir. Yahut koruyamadığınız için marka hakkınızı kaybetmiş veya başkalarının ihlalleri sebebiyle kazancınız tükenmeye başlamış demektir.

Aşağıda marka seçiminde bilinmesi gereken kriterler ile marka tescil prosedürü açıklanmıştır.
Vekilinizin bu prosedürü çok iyi bilmesi ve işlem sürelerini kaçırmadan takip etmesi ana görevidir.

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR

a)  MARKA SEÇİMİ

Müşteriniz markanızı başkaları ile karıştırmadan güvenle tercih etmesi için markanız, başkalarının markaları ile aynı veya benzeri olmamalı, kullanılan tüm markalardan farklı olmalıdır.
Markanız, telefondaki müşterinizin ses, söz, vurgulama etkisi ile hemen anlayabilmesini sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Markanız, yazı, tabela, reklamlar panolarında büyük ve küçük kullanımlarda kolay okunur, anlaşılır, etkisini muhafaza eder nitelikte olmalıdır.
Markanız, Türkiye ve ihracat yaptığımız veya yapacağınız tüm ülkelerde kullanımı kolay, tescil edilebilmelidir.

b)   MARKA BENZERLİK RESMİ ARAŞTIRMASI

Markanızın reddedilmemesi için, tescilli 250.000 marka ile her ay başvurulan 6000 marka içinde benzeri olmaması gerekir.  
Marka vekili ofislerinde yapılan tüm araştırmalar, son altı aylık marka başvurularını göstermemektedir.
Markanızın tescil edilme şansını %90 seviyesine çıkarmak için benzerlik resmi araştırması yaptırmadan tescil başvurusuna izin vermeyiniz.
Resmi araştırma harcı: bir sınıf için 30 YTL, ilave her sınıf için 20 YTL olup markanızı riske atmayacak kadar düşük maliyettir.
Son 16 yılda yapılan marka başvurularının %48,5 i reddedilmiştir. Bunlar arasında olmamalısınız.

c)   BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

1. Marka sahibi bilgileri, Marka ve eşya listesi bilgileri, Vekil bilgileri, varsa rüçhan hakkı bilgileri, marka logosunun hazırlanması, eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmış başvuru için bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır.

2. Marka başvurmakla kalmaz, mesleki bilginin kullanımı işlem sürecinde devam eder. Bunun için muhakkak bir marka danışmanı ile çalışılması firmanızın menfaatinedir.

d)   TPE İNCELEME VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

3. TPE marka uzmanı, şekli incelemeyi yapar, tamamlanması gereken noksanlık varsa 2 ay süre vererek tamamlanmasını ister.

4. Eksiklik yoksa, marka tescil kriterlerine göre incelemesini tamamlar, tescil edilebilir olduğuna karar verirse resmi marka bülteninde ilanına karar verir.

5. Tescil edilemeyeceğine karar verirse, gerekçesini belirterek reddeder.

e)   TPE KARARINA İTİRAZ SÜRECİ

6. Vekiliniz, Uzmanın red sebeplerini haklı bulmazsa, kendi kanıtlarını ve gerekçelerini bir dosya halinde hazırlar, müşterinin talimatını alarak itiraz eder.

7. İtiraz birimi, vekilin itirazlarını haklı bulursa resmi marka bülteninde ilanına karar verir. Haklı bulmazsa uzmanın red kararını onaylar.

f)     TPE YİDK İTİRAZ SÜRECİ

8. İtiraz kurulu ret kararını onaylarsa, Vekiliniz "YİDK" yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu nezdinde firmanız adına son itiraz hakkını kullanır. Bu makam son itiraz kurulu nezdinde itiraz hakkınızı kullanır. 

9. YİDK, kararını olumlu yönde verirse, resmi marka bülteninde ilana çıkarır. Üç ay ilanda kalır. Bu süre içinde marka sahiplerinin itirazları beklenir.

10.YİDK olumlu yönde karar vermezse, markanız reddedilir.

g)   MAHKEME SÜRECİ

11.YİDK kararlarına karşı itiraz edilebilecek merci, İhtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemelerinin kararı ve yargı süreci marka hakkını sahibine teslim eder.

h)   RESMİ MARKA BÜLTENİN İLAN SÜRECİ

12. (Md.4,7,9) fıkralarına göre Resmi marka bülteninde ilanın yasal süresi 3 aydır. Bu süre, marka tescil ve başvuru sahiplerinin ilan edilen markaya karşı haklarını koruyabilmeleri için itiraz etme süresidir.

13. İlan süresi içinde itiraz gelmezse, TPE marka tescil harcının yatırılması için Vekile yazı yazarak süresi içinde yatırılmasını ister.

14. Vekil Tescil harcını yatırarak Marka tescil belgesinin düzenlenmesini TPE'den isteyen başvurusunu yapar. Ortalama 60-90 gün arasında Marka tescil belgesi çıkar.

i)     İLANA İTİRAZ SÜRECİ

15. Resmi Marka Bülteninde, daha önceki hak sahipleri kendi markalarına benzer bularak itiraz edebililer.

16. İtiraz edilmesi halinde TPE uzmanı itirazı inceler, itirazı haksız bulursa bunu itiraz sahibine bildirir. İtiraz sahibinin, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde tekrar itiraz etme hakkı vardır. İtiraz sahibi bu hakkını kullanmaz ve tekrar itiraz etmezse,  TPE, iki ayın sonunda markanın tesciline karar vererek, tescil harcının yatırılması için vekilinize yazı yazar. Tekrar itiraz ederse; İtiraz ederse dosyanızın Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)'na sevk edilir. Nihayi karar bu kurulda alınır.

17. TPE uzmanı itirazı haklı bulursa, marka başvurunuzu reddeder. Red kararının bildiriminden 2 ay içinde karara itiraz başvurusu yapılabilir.

18. Red kararına itiraz için; vekiliniz, itiraz edenin delilleri ile firmanızın delillerini karşılaştırarak karşı itiraz dosyasını hazırlayarak TPE'ye başvuru yapar.

19. TPE uzmanı, taraflardan gelen yazılar ve delilleri inceleyerek kararını verir. Kararı yine aynı ise dosyanızı TPE'nin en üst kurulu olan Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)' na sevk eder.  YİDK  İtiraz edeni haklı bulursa markanızı geekçelerin belirterek reddeder

j)    "YİDK" YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU SÜRECİ

20. İtiraz sebeiyle reddedilen marka hakkınızı kazanmak için vekiliniz "YİDK" yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu nezdinde firmanız adına itiraz son hakkını kullanır. Bu makam son itiraz merciidir.

21. YİDK, olumlu karar verirse, markanızın tesciline karar verir. İlgili daire tescil belgesi düzenleme harcı yatırılması için süre veren yazısını vekilinize gönderir.

22. Vekiliniz tescil harcını yatırır, varsa eksik evrakı ile birlikte TPE'ye başvurusunu yaparak tescil belgesinin düzenlenmesini ister. Ortalama 30-60 gün arasında Marka tescil belgesi çıkar.

k)  MAHKEME SÜRECİ

23. YİDK kararlarına karşı itiraz edilebilecek merci, İhtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemelerinin kararı ve yargı süreci marka hakkını sahibine teslim eder.

l)    SÜRELER

24. TPE uzmanları, YİDK, Vekiller tarafından yazılacak her yazının süresi ikişer aydır. Bu süre geçerse firmanızın marka başvurusundan kaynaklanan tüm hakları sona erer.

25. Markanızın sonsuz ömürlü olması için her 10 yılda bir defa yenileme harcı yatırarak süresinin bir 10 yıl daha uzatılması şarttır. Aksi halde marka hakkınız kaybolur.

MARKANIZIN VE TİCARETİNİZİN KORUNMASI

m)    MARKA İHLALLERİ

26. Başka firmalar markanızın aynısını veya tüketicinin ayırt edemeyeceği kadar benzerini kullanarak, satışları ile piyasanıza ortak olabilir. Bunları takip etmek ve tecavüz davaları açarak önlemini almak gerekir.

n)  MARKANIZIN İZLENMESİ

27. Tescil edilen markanız her ay yeniden başvurusu yapılan 6000 marka içinden benzerlerinin tehdid altındadır. Vekiliniz, markalarınızın izlenerek yeni başvurulan benzerlerine itiraz hakkınızı kullandırarak korunmasını sürdürür.
Vekilinize görev vermeyi ihmal etmeyiniz.

o)  ULUSLAR ARASI VE YABANCI ÜLKELERDE MARKA TESCİLLERİ

28. İhraç ürünlerinize giriş ve çıkış gümrüklerinde el konmaması, fuarlardaki standlarınızın indirilerek zarar görmemeniz için markanızı yabancı ülkelerde tecil ettirmeyi ihmal etmeyiniz.

Dünya, her ihracatçı için sınırlar çok küçük bir pazardır.  Ürünlerinizin pasaportu markanızdır.

p)  MARKALAŞMA TEŞVİKLERİ

29. Türkiye ve yabancı ülkelerde tescilli markanızla satış yapmanız, Made in Turkey ibaresini kullanmanız, Turquality ibaresini kullanmanız halinde yabancı ülkelerdeki harcamalarınızın %50'i, 300,000 USD ye kadar karşılıksız destek olarak alabilirsiniz.
Yurtdışında marka tescli için işi ehline vermeyi ihmal etmeyiniz.

q)  HİZMET ÜCRETİ

30. Marka tescil işlemi hizmet ücreti yoktur. Marka yaratma ve marka sahibi yapmak için komple her aşamada profesyonel hizmetin hizmet ücreti vardır.
Küçük fiyatlar yüzünden büyük kayıplara uğramamak sadece sizin elinizdedir.

   Atilla ÇEREZCİ

PATENT VE MARKA VEKİLİ
Vizyoner Danışmanlık.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.