Sıkca Sorulan Sorular  › Marka başvuru ve tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve değişiklikler nelerdir, bunların Enstitü'ye bildirilmesi zorunlu mudur?

Marka başvuru ve tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve değişiklikler nelerdir, bunların Enstitü'ye bildirilmesi zorunlu mudur?

Marka sahibi, markasını kullanarak ya da başkasının kullanmasına izin vererek markasından ekonomik menfaat elde eder. Marka tescil belgesi ile elde edilen hak devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset ve intikal, rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için marka siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için de, bu değişiklikler Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmelidir.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.