Hukuk Köşesi  › Marka Sahibinin Marka Üzarindeki Hakları

 MARKA SAHİBİ MARKA ÜZERİNDE NE TÜR HAKLARA SAHİPTİR?

1- Markaların tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil sahibine kullanım hakkı verilmektedir.

2- Markalar, şirketten bağımsız olarak satılabilir, devredilebilir.

3- Marka teminat olarak gösterilebilir.

4- Marka, tescilli mal veya hizmetlerin bir kısmı için lisans sözleşmesine konu olabilir.

MARKA VEYA MÜRACAAT SAHİBİNİN YARARLANABİLECEĞİ KANUNİ HAKLAR NELERDİR?

 Tescilli marka sahibi veya müracaat sahibi dilerse taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine başvuruda bulunabilir ve uğramış olduğu zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davaları açabilir.

YASAL DURUM

Öncelikle Türk Ticaret Kanunu içersinde Haksız Rekabet yasaklanmıştır.Haksız rekabetin yasaklanması ve tazminat ödenmesi bu kanunla düzenlenmiştir. Ayrıca, haksız rekabet yapan kişiye hapis cezası yaptırımı da uygulanmaktadır.

1995 yılında yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile marka haklarına tecavüz eden kişilere karşı etkili yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar hapis ve para cezası yanında tazminatı da kapsamaktadır. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, işyeri kapatma, ürünlere ve makinelere el koyma, yüksek miktarda para cezası ve hak sahibi lehine üçüncü kişinin verdiği maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini düzenlemektedir.

 
1995 yılında yürürlüğe giren 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların, 551 sayılı Patent Haklarının, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun hükmünde ki kararnameler ile yukarıda belirttiğimiz yaptırımlar aynı şekilde ilgili kararnamelere tecavüz eden kişiler hakkında da geçerlidir.

YASAL KURUMLAR

Cumhuriyet Savcılıkları ve Ceza Mahkemeleri;

  Türkiye de yukarıda belirttiğimiz yasal düzenlemelerle, marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlere tecavüz eden kişiler hakkında, Türk Patent Enstitüsüne tescil edilmiş hak sahibinin veya vekilinin şikâyetine bağlı olarak cumhuriyet savcılığı ivedilikle olaya el koymaktadır. Cumhuriyet Savcısının görevlendirdiği polis kuvvetiyle birlikte, marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret haklarına tecavüz eden kişi veya firmanın taklit veya kaçak ürünlerine, üretim araç gereçlerine el konulmaktadır.

  Bilirkişi incelemesinden sonra ürünlerin taklit oldukları anlaşıldığı zaman bu kişiler hakkında ceza mahkemelerinde ceza davası açılmaktadır.Ceza davası sonucunda 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası verilmektedir. İşyerleri kapatılmaktadır. Ayrıca yüksek miktarda para cezası verilmektedir.

Ticaret Mahkemeleri;

   Türkiye de haksız rekabette bulunan kişiler ve kurumlar hakkında Ticaret Mahkemelerinde haksız rekabetin tespiti, haksız rekabetin yasaklanması ve tescilli hak sahibine tazminat ödenmesi için davalar açılmaktadır.

   Ayrıca, işyerleri kapatılmakta ve ticari faaliyetleri durdurulmaktadır.Türkiye de bu davalara bakmakla görevli uzman Ticaret Mahkemeleri kurulmuştur.

    Türk Patent Enstitüsü;

   Türkiye de markaların, patentlerin, endüstriyel tasarımların ve coğrafi işaretlerin tescili Türk Patent Enstitüsüne yapılmaktadır. Türk Patent Kurumuna tescilli bulunan bir marka, patent, endüstriyel tasarım ya da coğrafi işaret Türk Kanunları ve mahkemeleri tarafından korunmaktadır. Bize sizin vereceğiniz vekâletle yukarıda belirttiğimiz marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin tescil işlemlerini Türk Patent Enstitüsünde yaptırabiliriz. Bu işlemlerle ilgili yetkili avukatlarımız vardır.

   Türkiye de korsan üreticiler ve tüccarlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına başvurabilmemiz veya dava açabilmemiz için müşterilerimizin sahip oldukları ticari markaları, endüstriyel tasarımları, patentleri ve coğrafi işaretleri Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirmeleri ön koşuldur.

   Türk Patent Enstitüsüne tescilleri olmayan marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler etkili yasal düzenlemelerden yararlanamazlar.

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Referanslarımız | İletişim |
Telif Hakkı © 2008 Markatescilim. Bütün Hakları Saklıdır.